Fritids

Telefonnummer till fritids: 08-530 636 94
Våra telefontider är före kl. 8.00 och efter kl. 13.00.
Mellan 8 - 13 har vi skolverksamhet och ber er därför att inte ringa då.

I arbetslaget arbetar:

Thomas Garpefors
Jonny Ölund
Zena Laban
Gabriella Helg
Monika Werell Larsson
Linda Lindell
Ebtihaj Hermez Yako

Joakim Lönnkvist​ (ej resten av läsåret 2016/2017)

Vikarier:
Sara Tynong
Amanda Berggren

Senast uppdaterad 2016-10-08