Fritids

Här kommer du så småningom att hitta information som rör fritids.

Telefonnummer till fritids: 08-530 636 94
Våra telefontider är före kl. 8.00 och efter kl. 12.00.
Mellan 8 - 12 har vi skolverksamhet och undabeder er därför att ringa då.

I arbetslaget arbetar:

Thomas Garpefors
Jonny Ölund
Tina Forslycke
Joakim Lönnkvist
Zena Laban
Mandana Mir
Madeleine Hedlund
Anja de Vasquez
Sofia

Senast uppdaterad 2013-08-13