Tallidskolan – liten och lärartät med språkfokus.

Vi arbetar med att bygga språkligt självförtroende för att ge kunskaper för livet.
 Duktiga pedagoger väcker lust och nyfikenhet i varje elev. Trygghet är viktigt liksom att varje individ ska ha känslan ”Jag vill, jag kan, jag törs!”.